Split Block Image

Invitation til Webinar for KMD LEX Tandbehandling:

FÅ NEMMERE STYR PÅ HELBREDSTILLÆG MED  

KMD LEX

Onsdag d. 26. maj, 2021, kl. 09:30-10:30

Onsdag d. 26. maj, kl. 09:30 - 10:30

Invitation til Webinar for KMD Lex Tandbehandling

Formålet med KMD LEX Tandbehandling er at understøtte kommunens sagsgange i forbindelse med bevilling og udbetaling af alm. og udvidet helbredstillæg til tandbehandlinger. Der findes tilsvarende løsninger til de andre typer af helbredstillæg for fodterapi, brilletilskud, fysioterapi, kiropraktor og psykologhjælp. I denne gennemgang tages der udgangspunkt i tandbehandling.


Skab mere tid til at hjælpe med udvikling af servicen til borgere og mindre administrativt arbejde for sagsbehandlerne med løsningen fra KMD LEX – og få inspiration til fremtidige arbejdsopgaver.

-      

Program:


 • Velkomst v. Lars Kaare Pedersen, Sales Director (KMD)
 • Præsentation af Københavns Kommunes anvendelse af KMD LEX: v. Flemming Hviid, Leder Tandlægekonsulenten, Københavns Kommune
 • Yderligere muligheder i kommunerne med KMD LEX v. Niels Jensby Olsen
 • Systemarkitekt – LEX, Gitte Susanne Storm, systemkonsulent- LEX (KMD)
 • Spørgsmål og afrunding v. Nicolai Ahlmann-Ohlsen, Domain Solution Executive (KMD) 

 

Målgruppe


 • Borgerservicechefer, administrative medarbejdere i kommunen der varetager håndteringen af bevilling og udbetaling af almindeligt og udvidet helbredstillæg til tandbehandlinger i kommunerne.


Fordele for borgeren, kommunen og tandlægen:


 • Borgeren skal ikke længere gå ned til kommunen med ansøgninger og faktura.
 • Bedre service giver færre opgaver og glade borgere, der henvender sig mindre og har mindre brug for hjælp.
 • Alt er digitalt.
 • Borgeren behøves ikke lægge ud hos tandlægen.
 • Sagsbehandleren får en nem og sikker arbejdsgang.
 • Forbedret overblik og gennemsigtig sagsbehandling. Sagsgang og faktura gemmes samme sted.
 • Færre ressourcer til kontrol og færre manuelle fejl.
 • Automatisk kontrol af alle faktura fjerner repetitive opgaver.
 • Tandlægen udfører sin del af det administrative arbejde digitalt og online.
 • Kortere behandlingstid for kommunen, såvel for borger og behandler.
 • Tandlægen har indsigt i kommunens behandling og kan vejlede borgeren.
 • Tandlægen får automatisk besked når kommunen har godkendt ansøgning.


Kort om systemet:


 • KMD Lex Tandbehandling er en online løsning, som driftes og vedligeholdes af KMD. Kommunen behøver kun en Microsoft Internet Explorer (browser).
 • Når der modtages en digital faktura, opretter systemet automatisk en sag, med alle data og forudsætninger for vurdering af berettigelse til ydelsen.
 • Systemet hjælper sagsbehandleren med at kontrollere faktura og finder automatisk de ydelser, som er dækket af det almindelige helbredstillæg ifølge honorartabellen. Der dannes et forslag til udbetaling.
 • I forbindelse med afregning vil der være mulighed for at sende en meddelelse til tandlægen, f.eks. hvis fakturaen afvises eller kun kan afregnes delvist.
 • Ydelserne bliver udbetalt via KMD Udbetaling til NemKonto og posteres i kommunens økonomisystem på de rette konti. 
 • Når bevillingen til borgeren er udbetalt, lukkes sagen automatisk.
 • Automatisk udbetaling kan opsættes for almindelig helbredstillæg. Der kan vælges et max beløb for udbetaling og det er nemt at foretage stikprøvekontrol, samt have et revisionsspor.
 • For at sikre en smidig, digital og effektiv dialog mellem kommunen og tand- lægen, kan der foregå dialog via et dialogforum, som tilgås af tandlægen via Virk.dk.

HOLD DIG OPDATERET

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de seneste nyheder, indsigter og invitationer fra KMD Løn, HR & Økonomi.

KMD Social Media